Gransking

Mulige kritikkverdige forhold i virksomheten kan avdekkes på ulike måter; for eksempel av styremedlemmer, revisor eller ved at ansatte varsler til virksomhetens ledelse som sin arbeidsgiver. Kunnskap om mulige kritikkverdige forhold innebærer potensiell risiko for virksomheten og dens interessenter. Det kan derfor være kritisk å komme til bunns i de faktiske forhold.

Noen ganger er retten til å kreve granskning direkte lovregulert, som styremedlemmers rett til å kreve granskning etter aksjelovene. Fra 1. januar 2020 gjelder det også en lovpålagt plikt til å kreve forsvarlig undersøkelse av alle mottatte varsler fra virksomhetens ansatte.

Vi besitter tverrfarlig kompetanse innen juss, økonomi/regnskap/revisjon, ledelse/organisasjon, organisasjonspsykologi samt personvern/informasjonssikkerhet og etterforskningsmetodikk/politimetode. Det innebærer at et granskningsteam kan sammensettes med de ressursene den konkrete saken krever.