HR – Rådgivning

Ledelse er en krevende rolle og et sammensatt fag med mange utfordringer. Ledere bør derfor sikre seg avtaler og ordninger som sikrer gir mulighet for gode jobbskifter og kontinuitet. Her kan ADI være til hjelp. Det samme gjelder det å utvikle seg personlig og ledelsesfaglig.

En leder skal ivareta både eiere, kunder og medarbeidere i balanse, og trenger å utvikle det tankesett, den kommunikasjonsform og de metoder og verktøy som er nødvendig for å lykkes. Både i forhold til resultatansvar, økonomiansvar og personalansvar.

Det heter seg at eierskap er viktig, styrearbeid svart viktig, men daglig ledelse avgjørende. Det er fordi daglig leder og det øvrige, ledende personell har løpende hverdagskontakt og innflytelse både eksternt og internt. Dersom en leder bruker sine ressurser og egenskaper riktig, kan en skape store verdier sammen med sine medarbeidere.