Personvern

Personopplysninger kan både brukes og misbrukes. Datateknologien har gjort de lett tilgjengelige, lett brukbare og dermed lett salgbare. De er blitt “varer” med høy salgsverdi.

Vi skal selv kunne ha innsyn i opplysninger som andre har om oss. EUs personvernforordning (GDPR) sikrer oss dette. Den håndheves av Datatilsynet.

Vi bistår virksomheter og personer med råd og ivartetakelse av sine rettigheter etter forordningen.

Tjeneste-områder

GDPR rutiner

Hva er personopplysninger?

Rett til insyn

Oppbevaring og sletting

Datatilsynet