ADI Advokater AS

Juridisk rådgivning tilpasset ditt behov

Særlig kompetanse innen arbeidslivets rettsforhold
Jeg vil vite mer

Vi er et ungt advokatfirma, men har advokater med høy kompetanse og lang erfaring. Som et nisjefirma gir vi juridisk bistand på avgrensede områder. Vi har særlig kompetanse innen arbeidslivets rettsforhold, personvern og tvisteforhold. Lang fartstid i advokatbransjen har også gitt oss kompetanse på andre områder. 

Vi driver vår virksomhet effektivt og ved bruk av moderne teknologi. Dette kommer våre kunder til gode både prismessig og gjennom god og tett oppfølgning.

Rolf Bech-Sørensen

Rolf Bech-Sørensen

Advokat (H)

Rolf Bech-Sørensen har vært advokat siden år 1984. Han har bred og sammensatt juridisk og administrativ erfaring som partner i store advokatfirmaer. Som advokat arbeider han med forretningsjuss særlig innen transaksjoner, selskapsforhold, avtaler og skatteforhold. Han har meget langvarig og bred erfaring med å prosedere sivile saker for domstolene.

Telefon+47 91 37 47 32

E-post: rbs@adiadvokat.no

Birthe M. Eriksen

Birthe M. Eriksen

Advokat, ph.d.

Birthe M. Eriksen har vært advokat siden år 2001, avbrutt av noen år som stipendiat ved juridisk fakultet i Bergen. Der avla hun sin phd. i 2016 om varsling i aksjeselskap. Som advokat arbeider Birthe M. Eriksen med arbeidsrett, personvern, virksomhetsledelse og forretningsjuss. Hun har tilleggsutdannelse fra BI innen ledelse og organisasjonspsykologi. I tillegg til å være advokat, er hun ansatt som førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI i Bergen hvor hun underviser i økonomisk kriminalitet, granskning og forretningsjuss. Hun er en erfaren kurs- og foredragsholder.

Telefon+47 95 10 89 30

E-post: bme@adiadvokat.no 

Besøks- og postadresse

Øvre Kråkenes 17

5152 Bønes

Bergen

 

 

Kontakt ADI Advokater AS