ADI Advokater AS

Rolf Bech-Sørensen

Rolf Bech-Sørensen

Advokat (H)

Rolf Bech-Sørensen har vært advokat siden år 1984. Han har bred og sammensatt juridisk og administrativ erfaring som partner i store advokatfirmaer. Som advokat arbeider han med forretningsjuss særlig innen transaksjoner, selskapsforhold, avtaler og skatteforhold. Han har meget langvarig og bred erfaring med å prosedere sivile saker for domstolene.

Telefon+47 91 37 47 32

E-post: rbs@adiadvokat.no

Birthe M. Eriksen

Birthe M. Eriksen

Advokat, ph.d.

Birthe M. Eriksen har vært advokat siden år 2001, avbrutt av noen år som stipendiat ved juridisk fakultet i Bergen. Der avla hun sin phd. i 2016 om varsling i aksjeselskap. Som advokat arbeider Birthe M. Eriksen med arbeidsrett, personvern, virksomhetsledelse og forretningsjuss. Hun har tilleggsutdannelse fra BI innen ledelse og organisasjonspsykologi. I tillegg til å være advokat, er hun ansatt som førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI i Bergen hvor hun underviser i økonomisk kriminalitet, granskning og forretningsjuss. Hun er en erfaren kurs- og foredragsholder.

Telefon+47 95 10 89 30

E-post: bme@adiadvokat.no 

Besøksadresse

Øvre Kråkenes 17

5152 Bønes, Bergen

 

Telefon

+47 91 37 47 32

Kontakt ADI Advokater AS