Rådgivning til ledere

Ledelse er en krevende rolle og et sammensatt fag med mange utfordringer. Ledere bør derfor sikre seg avtaler og ordninger som sikrer gir mulighet for gode jobbskifter og kontinuitet. Her kan ADI være til hjelp. Det samme gjelder det å utvikle seg personlig og ledelsesfaglig.

En leder skal ivareta både eiere, kunder og medarbeidere i balanse, og trenger å utvikle det tankesett, den kommunikasjonsform og de metoder og verktøy som er nødvendig for å lykkes. Både i forhold til resultatansvar, økonomiansvar og personalansvar.

Det heter seg at eierskap er viktig, styrearbeid svart viktig, men daglig ledelse avgjørende. Det er fordi daglig leder og det øvrige, ledende personell har løpende hverdagskontakt og innflytelse både eksternt og internt. Dersom en leder bruker sine ressurser og egenskaper riktig, kan en skape store verdier sammen med sine medarbeidere.        

Våre produkter

Organisering

Hvorfor organisere seg som på 1800-tallet? 70-80% av de mest suksessfulle bedriftene organiserer seg markedsrettet og prosessbasert. Vi kan dette.

Planlegging og oppfølging

Et godt fungerende årshjul må til å for å styre og ledere endringer, utvikling og innovasjon. Vi har samlet god praksis på dette felt og bistår gladelig.

Målesystem/KPI-er

Det du ikke måler, får du ikke utført. Derfor må du ha de rette, gjennomgående måleparametre. Vi har designet mange slike, og vet hvor fallgruvene ligger.

Metode for kontinuerlig forbedring, utvikling og læring

Kontinuerlig forbedring er ikke bare lean og prosessforbedring. Det må skapes en lærende organisasjon. En stor utfordring, men vi og våre har «oppskriften».

Belønnings – og incentivsystemer

Dette er noen av de viktigste driverne for suksess, men også svært krevende å designe, iverksette og vedlikeholde. Vi har mangfoldige eksempler, løsninger og erfaringer.

Individuell leder coaching

Ny i leder-rollen, eller har du rykket opp et hakk? Her har du en mulighet til å lære det som i størst mulig grad er resultatfremmende og risiko-reduserende.

Teamutvikling

En enkeltperson er aldri komplett, men et team kan bli det. Få gjort en analyse, og få fram styrker og svakheter ved teamet ditt. Samspillet og prestasjonene vil bli bedre.

Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling definerer vi som den interne endring og utvikling som bedriften må gjøre for å nå sine forretningsmessige mål (vil kunne omfatte alt fva hvordan bedriften styres og ledes, og inn mot de administrative rutinene).

Juridisk bistand til ledere ved ansettelse og avskjed

tekst

Juridisk forretnings-rådgivning og rådgivning innen arbeidsrett

Tekst

Krisehåndtering / mediahåndtering

Det kan være knyttet betydelig samfunnsinteresse til en virksomhet når krisesituasjoner oppstår, som for eksempel der alvorlige kritikkverdige forhold avdekkes som følge av et mottatt varsel.

Omstilling

I praktisk omstilling handler det om grupper og enkeltindivider. Få hjelp til å forstå hva som kreves, og hvordan du bør gå fram for å unngå utmelding, kamp og konflikter.

Konflikthåndtering

Konflikthåndtering omfatter bistand knyttet til å bilegge uenighet som har medført eller kan komme til å medføre dårlige relasjoner, uhensiktsmessig kommunikasjon og atferd, samt ulike former for brudd (overflytting, avtalebrudd, oppsigelser etc.).