Kontakt oss

Victor Jensen

Victor Jensen

Cand. Polit og senior rådgiver.

Bistår både eiere, styrer og ledere innen strategi, organisasjon og utvikling. Bred erfaring og kompetanse innen styrearbeid og innen organisasjons- team og lederutvikling.  Samarbeider i nettverk med ekspertise innen rapportering og analyse (BI-partner), Lean (Lean-team) og egenutvikling (Nanopartner). Leder i StyreAkademiet Norge og i Hordaland.

Telefon: + 47 90 60 45 11

E-post: victor.jensen@adinet.no

Rolf Bech-Sørensen

Rolf Bech-Sørensen

Advokat (H)

Rolf Bech-Sørensen har vært advokat siden år 1984. Han har bred og sammensatt juridisk og administrativ erfaring som partner i store advokatfirmaer. Som advokat arbeider han med forretningsjuss særlig innen transaksjoner, selskapsforhold, avtaler og skatteforhold. Han har meget langvarig og bred erfaring med å prosedere sivile saker for domstolene.

Telefon+47 91 37 47 32

E-post: rbs@adiadvokat.no

Birthe M. Eriksen

Birthe M. Eriksen

Advokat, ph.d.

Birthe M. Eriksen har vært advokat siden år 2001, avbrutt av noen år som stipendiat ved juridisk fakultet i Bergen. Der avla hun sin phd. i 2016 om varsling i aksjeselskap. Som advokat arbeider Birthe M. Eriksen med arbeidsrett, personvern, virksomhetsledelse og forretningsjuss. Hun har tilleggsutdannelse fra BI innen ledelse og organisasjonspsykologi. I tillegg til å være advokat, er hun ansatt som førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI i Bergen hvor hun underviser i økonomisk kriminalitet, granskning og forretningsjuss. Hun er en erfaren kurs- og foredragsholder.

Telefon+47 95 10 89 30

E-post: bme@adiadvokat.no 

Ole Petter Haavik

Ole Petter Haavik

Siviløkonom

Erfaren rådgiver innen eierstrategi, generasjonsskifte, transaksjoner, verdsettelse og finansiering. Hyppig brukt som samtalepartner av bedriftseiere, som ønsker å klargjøre alternative utviklingsmuligheter på en fortrolig arena.

Telefon: +47 482 111 44 

E-post: ole.petter.haavik@adinet.no 

Ole-Kristian Dalen

Ole-Kristian Dalen

Siviløkonom

Jobbet innen finans mot bedriftsmarkedet i 15 år og jobber idag med å tilrettelegg finansiering for bedrifter.

Telefon: +47 97 95 69 77

E-post: ole.kristian@adinet.no

Rådgivere

Les mer om ADI Rådgivere AS.

Advokater

Les mer om ADI Advokater AS.