ADI Rådgivning AS

ADI Rådgivning AS er et Bergensbasert rådgivningsselskap innen eierstyring og selskapsledelse. Selskapets målgrupper er virksomhetseiere, styrer, daglige ledere og øvrig nøkkelpersonell i virksomheter.

Selskapet har eksistert siden 2001, og har fire erfarne seniorrådgivere. Disse er topp utdannet, jobber på tvers av sektorer og bransjer, og bistår virksomheter i de mest krevende og risikobetonte prosessene, slik som;

  • finansiering

  • salg/kjøp og generasjonsskifte

  • Identitet /posisjonering og strategi

  • styrerekruttering, styresammensetning  og styreutvikling

  • lederrekruttering og teamsammensetning

  • organisasjons-, team- og lederutvikling

Disse oppgavene er sjelden en del av hverdagen i en virksomhet, men er det som vi jobber med hele tiden. Det bygger vår kompetanse. Vi jobber praktisk, konkret og kostnadseffektivt.

Vi er blant de få som omfavner hele denne miksen av oppgaver og utfordringer – i våre styreverv og i våre rådgivningsoppdrag. I vår midte og vår nærhet har vi andre fagdisipliner å trekke på enn våre kjerneområder økonomi,/finans og organisasjon/ledelse.

Victor Jensen

Victor Jensen

Cand. Polit og senior rådgiver.

Bistår både eiere, styrer og ledere innen strategi, organisasjon og utvikling. Bred erfaring og kompetanse innen styrearbeid og innen organisasjons- team og lederutvikling.  Samarbeider i nettverk med ekspertise innen rapportering og analyse (BI-partner), Lean (Lean-team) og egenutvikling (Nanopartner). Leder i StyreAkademiet Norge og i Hordaland.

Telefon+ 47 90 60 45 11

E-post: victor.jensen@adinet.no

Ole-Kristian Dalen

Ole-Kristian Dalen

Siviløkonom

Jobbet innen finans mot bedriftsmarkedet i 15 år og jobber idag med å tilrettelegg finansiering for bedrifter.

Telefon: +47 97 95 69 77

E-post: ole.kristian@adinet.no

Ole Petter Haavik

Ole Petter Haavik

Siviløkonom

Erfaren rådgiver innen eierstrategi, generasjonsskifte, transaksjoner, verdsettelse og finansiering. Hyppig brukt som samtalepartner av bedriftseiere, som ønsker å klargjøre alternative utviklingsmuligheter på en fortrolig arena.

Telefon: +47 482 111 44

E-post: ole.petter.haavik@adinet.no

 

Besøksadresse

Øvre Kråkenes 17

5152 Bønes, Bergen

 

Telefon

+47 482 111 44 

Kontakt ADI Rådgivning AS