Rådgivning til styrer

Styrer har ansvar for å iverksette eierstrategien/eiernes krav og forventninger til selskapet generelt, og krav og forventninger til styret spesielt.

I tillegg kommer krav og forventninger som følger av aksjeloven og andre lover og regler som selskapet må forholde seg til. Å sette sammen det rette styret er en eieroppgave, men å utnytte styrets individuelle og kollektive ressurser og kapasitet, påhviler styret. Spesielt er det en oppgave for styreleder. Det samme gjelder å utvikle styrets som organ og som team.

I ADI har vi kompetanse til å rådgi styret på alle de nevnte felt, og kan i samarbeid med StyreAkademiet tilby både nettverksbygging, foredrag/workshops og styrekurs.

Våre produkter

Forretningsanalyse

Analyse av ståsted og klargjøre utviklingsmuligheter. Mye samme som verdivurdering, kartlegging av verdi- og risikodrivere og verdiøkende utviklingsalternativer.

Finansiering

Få rett finansiering i rett bank til rett pris, tilpasset bedriftens finansiering til dagens situasjon og fremtiden. Refinansiering, prosjektfinansiering, oppkjøpsfinansiering, mamagement buy out med mer er finansiering vi har god erfaring med.

Økonomisk analyse

Bruk økonomiske data som grunnlag for beslutninger og oppfølging av driften, hvordan er utviklingen over tid?. Økonomiske data som grunnlag for kjøp og salg av virksomheter.

Selskapsidentitet og strategi

Omhandler hva virksomheten er, hvilken «posisjon» er vil innta, og hvilke strategiske grep en vil ta for å komme dit en ønsker

Rekruttering og coaching av daglig leder

Daglig leder skal være både strateg, organisator, planlegger, oppfølger, veileder, avvikshåndterer og evaluerer – med litt hjelp kan en stadig utvikle seg som leder.

Evaluering og utvikling av styrer

Når styret vil bedre sin praksis, vil styre-evaluering og det å lage en plan for styre-utvikling, kunne være veien å gå.

Styringssystemer og styre-rapportering

I dag kan en få digitalisert store deler informasjonsflyten knyttet til styring, og få en «digital controller». Vi kjenner ekspertisen som får dette kjapt på plass.

Coaching av styreleder og ansatte-representanter

Ny i styrerollen, eller har du havnet i en høyere divisjon? Her har du en mulighet til å få kjapp oversikt, og raskt bli ennå mer bidragende.

Styreansvar

Økende fokus på ansvar har gjort styrerollen mer utsatt. Vi kjenner fallgruvene og vet hvor skoen trykker.

Forretningsavtaler og garantier

Tekst

Mislighold, oppsigelser/avskjed og gransking

I moderne virksomheter er de ansatte som regel den viktigste produksjonsfaktoren – og dermed den viktigste verdien å forvalte. Det er derfor kritisk å både forebygge og gripe fatt i konflikter før de får eskalert til ressurskrevende nivåer.

Omstillingsprosesser

Omstilling er ofte trigget av oppkjøp og dårlig økonomi, og kan medføre mange krevende, juridiske, personalmessige og organisatoriske utfordringer – vi er her for å hjelpe.

Styrekurs

I samarbeid med StyreAkademiet Vestland tilbyr vi styrekurs og styresparring i grunnleggende styrearbeid. I tillegg har vi et opplegg i styrearbeid for erfarne og viderekomne styremedlemmer og styreledere.